Cung cấp lò khí nóng chất lượng

Giới thiệu đơn vị cung cấp lò khí nóng đối lưu gián tiếp là lò hút không khí nóng một cách gián tiếp. Không khí nhận năng lượng nhiệt từ các sản phẩm cháy trong buồng đốt qua các vách trao chuyển hướng nhiệt (trao chuyển hướng nhiệt gián tiếp). Nhiệt độ của không khí đẩy mạnh lên khi nó nhận nhiệt từ máy sấy và được truyền qua các ống dẫn khí nóng đến đồ vật tiêu thụ nhiệt. Không ô nhiễm, không khói, bụi hay tia lửa. đơn giản sử dụng và gia hạn.

Cung cấp lò khí nóng đốt than đốt nhiên liệu

5/5 - (1 bình chọn)

Cung cấp lò khí nóng chất lượng

ping post