Cúng cô hồn hàng tháng

Lễ vật cúng cô hồn hàng tháng

Mặc dù lễ vật cúng cô hồn hàng tháng mùng 2 và 16 Âm lịch không lớn bằng lễ cúng Rằm tháng 7, nhưng chúng vẫn nên tươm tất, bao gồm những trang bị sau:Lễ vật cúng cô hồn hàng tháng

Cúng cô hồn mùng 16 âm lịch - Giờ cúng cô hồn kinh doanh chuẩn nhất