Giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường đã được quy định như sau:

Cùng chung tay tạo một môi trường xanh cho cộng đồng

– 07 năm cho một số Công trình đầu cơ lực lượng I;
– 07 năm cho các cơ sở vật chất cung ứng, kinh doanh, nhà cung cấp, khu phân phối, buôn bán, nhà cung cấp quy tụ, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 và đáp ứng mục tiêu môi trường như một số Dự án đầu cơ lực lượng I;
– 10 năm cho một số đối tượng không thuộc quy định ở điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật bảo vệ môi trường 2020.
– mang thể xem xét việc rút ngắn thời hạn của giấy phép môi trường theo buộc phải của chủ Công trình đầu cơ, cơ sở, chủ đầu cơ xây dựng và buôn bán cơ sở vật chất khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy tụ, cụm công nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Giấy phép môi trường

ping post