Phòng sơn ô tô vách cứng

Quá trình sơn của kĩ thuật viên trong phòng sơn ô tô

Trong suốt giai đoạn sơn, hai quạt gió cấp và hút sẽ vận hành và đưa không khí sạch từ ngoài qua bộ lọc bụi, lọc trần vào trong phòng. Không khí được hút vào và cấp xuống từ phía trần của phòng sơn ô tô sấy. Không khí sau khi được lọc sạch nhờ bộ lọc trần sẽ được đẩy xuống từ phía trên và nó luôn gia hạn một áp suất lớn hơn áp suất của không khí ngoài trời để tránh bụi bay từ ngoài vào trong phòng gây ảnh hưởng đến tốt sơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Phòng sơn ô tô vách cứng

ping post