Vít tải ống công nghiệp

Vít tải ống

Vít tải ống Vít vận chuyển ống là một đồ vật xử lý nguyên liệu truyền vận chuyển nguyên liệu bằng cơ cấu trục vít xoắn ốc quay quành một trục. Vít vận tải ống hỗ trợ nhiều giải pháp để vận chuyển vật liệu rời theo chiều ngang hoặc nghiêng, chẳng hạn như làm từ dạng hạt và số lượng nhỏ thành phần rời. Đó là một biện pháp vận tải thành phần với tầm giá sản xuất rẻ và giá tiền gia hạn tốt. Băng vận chuyển trục vít dạng ống được sử dụng phổ biến để chuyển vận than, tro, xỉ, xi măng, chất thải thực phẩm, dăm gỗ, cốt liệu, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, tro nồi hơi, bột thịt xương, chất thải rắn đô thị, v.v. Băng vận tải trục vít tải ống là trang bị vận chuyển cực kỳ đa dạng trong đời sống hàng ngày hiện tại. Băng chuyên chở trục vít hình ống có lẽ được sử dụng cho:

  • Vận chuyển chuyên chở trọng
  • Chuyên chở làm từ rời
  • Tải nguyên liệu dạng bột hoặc khô giống như bột xi măng, thành phần Xây dựng và chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Vì vậy băng tải trục vít dạng ống được sử dụng. Còn được liên hệ là băng chuyển vận trục vít bột hoặc băng chuyển vận trục vít xi măng.

Vít chuyên chở ống đứng được coi là vật dụng thân thiện với môi trường và vô cùng được các công ty ưa chuộng vì toàn bộ thành phần được chuyên chở trong máng kín, giảm thiểu đổ tràn.

5/5 - (1 bình chọn)

Vít tải ống nông nghiệp

ping post